Ιστορικό

33 XPONIA PAΛΛΥ ΠAΛAΔIO

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012 20:04

O αγώνας-θεσμός

Το «Παλάδιο» είναι ένας από τους λίγους ελληνικούς αγώνες που επάξια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αγώνες-θεσμοί.